Persbericht Periscopista

Interactieve mist installatie Periscopista. Een innovatieve psychedelische mist wolk

De interactieve installatie en winnaar van de Down The Rabbit Hole Grand Prix 2016 laat de festival gangers zelf de enorme mist wolk besturen door beweging en geluiden.

Picture : Jeroen Roest 2016

Picture : Jeroen Roest 2016

Periscopista is een interactieve installatie die festivalgangers kunnen besturen door middel van video, beweging en geluid. De enorme mist projectie, bedacht en ontwikkeld door Thijs Biersteker en Amp.Amsterdam, maakte een indrukwekkend debuut op Nederlands meest kunstzinnige muziekfestival Down The Rabbit Hole.

Het doel van deze interactieve installatie is om de grenzen tussen het festival en haar bezoekers te doen vervagen. Dit is gedaan door middel van een mist installatie die net zo nieuwsgierig is naar jou als jij naar haar. Wanneer je naar haar kijkt, kijkt zij terug. Wanneer je haar aandacht geeft bloeit ze op in psychedelica. Als je schreeuwt, echoot ze terug en als je danst, danst zij met je mee.

“Periscopista is onze hommage aan nieuwsgierigheid, ze kijkt vanaf het meer naar het festival en ze barst daarna, vol van enthousiasme, uit in een wolk van mist die door de interactie met het publiek bespeeld kan worden” aldus Thijs Biersteker.

De Periscopista installatie werd als winnaar van de Grand Prix gekozen vanwege haar vermogen om interactie uit te lokken van het publiek. Iedere toeschouwer wordt hierdoor een kunstenaar. Hoe meer het publiek schreeuwt in een van de oren van de periscopen hoe helderder en verleidelijker de animaties in de mist worden. Hoe meer het publiek danst en schreeuwt, hoe meer invloed ze hebben op de animaties en video input welke direct vanaf het festival komen.

“Door middel van speciaal geschreven software, unieke soundscapes en ‘face tracking’ techniek hebben we een interactie met het publiek gecreëerd en hen onderdeel gemaakt van de installatie” aldus Maurice Paans van Amp.Amsterdam

Sustainable Design
De installatie is zo ontworpen dat ze nog jaren mee kan en ieder jaar uitgebreid kan worden door het toevoegen van nieuwe onderdelen. De installatie is gebouwd door Better Future Factory. Om de elementen van de installatie te 3D printen hebben zij gebruik gemaakt van oude plastic flessen en auto dashboards. Daarnaast hebben zij het modulair ontworpen zodat het in de komende jaren verder aangepast kan worden.

Het innovatieve digitale design van Periscopista

De animaties in de mist veranderen door beweging van het publiek vastgelegd door ‘motion capture’ camera’s. De ambient soundscape veranderd subtiel doordat het geluid van het publiek wat wordt opgepikt door microfoons. Het effect is een trippy en psychedelische ervaring die zowel door de passieve als actieve bezoeker wordt opgepikt. Of je nu relaxed kijkt vanaf een afstand of juist actief deelneemt aan de interactie.

Samen met de technische partner Univate is er een systeem ontwikkeld waarbij de input van het publiek door middel van beweging, geluid en de live video streams perfect wordt omgezet in de projectie in de mist. Het ontwerp en de ontwikkeling van de animaties komen voor rekening van Down The Rabbit Hole huisstijl ontwerpers Merijn en Jurriaan Hos.

Press Release Periscopista

THE INTERACTIVE MIST INSTALLATION: PERISCOPISTA.  AN ENTICING PSYCHEDELIC TRIP MACHINE

WINNER OF THE DOWN THE RABBIT HOLE GRAND PRIX 2016
 

Picture : Jeroen Roest 2016

Picture : Jeroen Roest 2016

Thijs Biersteker and Amp.Amsterdam created the magical interactive installation Periscopista, a giant, misty cloud above the lake that could be controlled by the festival crowd through video feeds, sound, and movement.  Resulting in an overwhelming psychedelic cloud that connected the people with their festival surrounding in new and innovative ways.

With Periscopista Thijs Biersteker and Amp.Amsterdam won the first ever Grand Prix run by fronteering Dutch festival, Down The Rabbit Hole, an award to encourage artists to push the possibilities of festival art installations.

With this interactive installation the aim was to break down any boundaries between the festival and the crowd, by designing a mist installation that is as curious about you as you are about her. When you look at the installation, she looks back. If you give her attention, she will flourish in psychedelica. If you shout , she echoes back and if you dance with her, she will dance with you.

“Periscopista is an homage to curiosity. She is peeking from the lake at the festival world and bursting with enthusiasm into a misty cloud, inviting interaction from the crowd through periscopes on the shore, now every visitor can influence the festival surrounding” says Thijs Biersteker, artist.

The Periscopista installation was chosen as GRAND PRIX winner because of her ability to provoke interaction by turning every spectator into a creator. The more the crowd shouted into the ears of one of the periscopes, the brighter and more enticing the trippy animations in the misty cloud became. The more the crowd danced and shouted, the more they influenced the animations and video feeds coming straight from the festival surrounding.

“Using unique soundscapes made for interaction, custom-made software and tracking techniques we wanted to provoke an interaction with the crowd, to make them part of the festivals surrounding” says Maurice Paans from Amp.Amsterdam.

Sustainable Design
The installation was designed to be sustainable and with room for annual expansion, as new pieces can be added to the framework indefinitely. The installation was built by the Better Future Factory using old plastic bottles and even car dashboards to 3d print the elements of the installation. Furthermore, they designed it in a modular fashion, so it can live on and be edited during the years to come.

Periscopista Down The Rabbit Hole

Digital-Physical design of Periscopista
The visuals morphed according to the movements, recorded by motion capture cameras, of festival goers; the audio was an ambient bed that subtly changed as crowd noise picked up by several microphones increased and diminished. The effect was a trippy and psychedelic one that rewarded both passive observance and active engagement alike; whether you zoned out by watching from afar or blew off some steam by participating yourself, it bound everyone in its vicinity through transcendental uplift.

Together with partner Univate, the sensors, hidden in poles around the festival terrain, provoked the interaction between the installation and the people, with live streams giving video input on the screen, and motion sensors and audio input influencing the animations.  In charge of the beautiful illustrations, were the in-house illustrators of Down the Rabbit Hole Festival, the two talented brothers Merijn and Juriaan Hos.

Down The Rabbit Hole

Persbericht Rode Kruis Vlaanderen

Geschiedenisles Rode Kruis Vlaanderen bezorgt je kippenvel.    

Amp.Amsterdam creëert sound design op basis van historische feiten.

Amsterdam, 9 mei 2016

In opdracht van het Vlaamse Rode Kruis heeft Duval Guillaume een animatie film gemaakt die de vele slachtoffers van verschillende partijen, religies of stromingen benoemen. Om het belang van het Rode Kruis te benadrukken stellen zij hier de 41.000.000 mensenlevens tegenover die zijn gered door de tomeloze inzet van hun vrijwilligers. Zonder hen had het aantal slachtoffers vele malen hoger kunnen zijn.

Om mensen echt te laten stilstaan bij de boodschap hanteert het Rode Kruis een scherpere tone of voice dan wat we van hen gewend zijn. De historische, harde feiten gevolgd door een verrassende maar positieve conclusie zijn een originele manier om dit effect te bereiken.

Amp.Amsterdam verzorgde, in opdracht van Duval Guillaume, het sound design voor deze film. Om met het sound design een extra dimensie toe te voegen binnen de historische context van de kruizen, is er bij ieder kruis onderzoek gedaan naar wat de kenmerkende oorlogsgeluiden waren voor die tijd. Zo werd er bijvoorbeeld bij Nero’s kruis gekozen voor het geluid van vuur en gillende mensen om de Grote Brand van Rome en de begane misdaden tegen de Christelijke martelaars (Nero stond er bekend om Christenen levend te verbranden) extra te benadrukken.

Over Amp.Amsterdam
Amp.Amsterdam is de strategische partner in muziek en geluid voor merken, bureaus en productie bedrijven.

Over Duval Guillaume
Duval Guillaume is een creatief bureau toegespitst op het digitale tijdperk.

Credits
Executive Creative Director: Koenraad Lefever
Creative Team: Nik Sluijs, Jasper Declercq, Joey Boeters
Account Director: Patrick Clymans
Account Manager: Jet Vervenne
Design: Laurent Lejeune
Animation: Bart Callaerts
Sound Design: Amp.Amsterdam

Press release Red Cross Flanders

This history lesson will give you goose bumps

Amp.Amsterdam creates sound design for Red Cross Flanders based on historical accounts.

Amsterdam – May 9 2016

Commissioned by the Red Cross Flanders, Duval Guillaume created an animation to appoint the many casualties of different parties, religions or movements, that have fallen in the their name, or Cross. To emphasise the importance of the Red Cross they have contrasted this with the 41,000,000 saved lives through the tireless effort of their volunteers. Without them the numbers of casualties could have been much higher.

The Red Cross uses a different tone of voice than we’re accustomed to in order to really let people reflect on their message. The historical, hard facts combined with a surprising but positive conclusion is an original way to achieve this effect.

Amp.Amsterdam created, commissioned by Duval Guillaume, the sound design for this film. In order to add an extra layer within the historical context of the crosses, Amp.Amsterdam researched the characteristic war sounds for every certain age and cross. For Nero’s cross the sound of crackling flame was used to emphasise the great fire of Rome and the crimes committed against Christian martyrs (Nero was known for burning Christians alive).

About Amp.Amsterdam
Amp.Amsterdam is a music and sound strategical partner for brands, agencies and production companies.

About Duval Guillaume
A creative agency adapted to the digital era helping brave brands to do the same. Duval Guillaume develops and deploys strategic and creative ideas and stories allowing organisations to build relationships and install a dialogue with their audiences.

Credits:
Executive Creative Director: Koenraad Lefever
Creative Team: Nik Sluijs, Jasper Declercq, Joey Boeters
Account Director: Patrick Clymans
Account Manager: Jet Vervenne
Design: Laurent Lejeune
Animation: Bart Callaerts

Sound Design: Amp.Amsterdam
Film:
https://youtu.be/Z81jMEbh1g4
_______________________________________________________________________________

Not for publication
CONTACT DETAILS::
Amp.Amsterdam                   Twitter
Dagmar Heijmans                  Facebook
dagmar@amp.amsterdam    Instagram
+31(0)207070655

Extra information:
To emphasise the Red Cross Flanders is without bias we show historical numbers in this film that are connected to diverse movements, parties and religions. These numbers are completed numbers; based upon objective online research. All the specific sources behind these numbers and figures are to be found on:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qg-NUbGC-BlyGrnIZEmuVYzzHJIuZIGfuxohKTgs-QY/edit